Chính sách khách hàng doanh nghiệp

Chính sách ưu đãi theo đối tượng và doanh số:

Chính sách ưu đãi DOANH SỐ ĐÓNG GÓP/NĂM
Dưới 1 tỷ Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ Từ 2 tỷ đến dưới 3 tỷ Từ 3 tỷ đến dưới 5 tỷ Từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ Từ 10 tỷ trở lên
Hoa chúc mừng ngày thành lập doanh nghiệp
(Định mức từ: 600.000 đồng)
x x x x x x
Hoa chúc mừng sinh nhật dành cho Chủ doanh nghiệp/người đại diện*
(Định mức từ: 550.000 đồng – 700.000 đồng)
x x x x x x
Quà chúc mừng Lễ Tết dành cho Chủ doanh nghiệp/người đại diện*
(Định mức từ: 700.000 - 1.000.000 đồng)
x x x x x x
Quảng cáo miễn phí thông tin, sự kiện doanh nghiệp trên Tạp chí TST tourist (trang/năm)     1 2 3 4
Quảng bá miễn phí banner doanh nghiệp hoặc tin trên website và fanpage TST tourist (lần/năm)     2 3 4 5
Hỗ trợ phát triển thương hiệu trên các kênh báo, tạp chí và truyền hình (bài viết báo Thanh Niên         ¼ trang ½ trang
TST tourist đồng hành, tài trợ trong các sự kiện của doanh nghiệp (từ 10 – 30 triệu/năm)       x x x